sk cs

Odvápnenie iných parných prístrojov, napríklad žehliaceho systému

Pri odvápňovaní iných parných prístrojov, napr. žehliacich systémov, odvápňujte len bojler, nie vedenie pary, a to vždy za studena. Dodržujte pokyny výrobcu vášho prístroja.

Bojler, zásobník aj okolie prístroja musia byť úplne vychladnuté.

Používajte durgol® swiss steamer® len pokiaľ je prístroj chladný.

 

1. Vypnite prístroj, vyprázdnite zásobník na vodu a počkajte než prístroj celkom vychladne.

2. Nalejte 250 ml špeciálneho odvápňovača durgol® swiss steamer® do zásobníka na vodu. Doplňte studenou vodou, plne, po okraj. Prístroj NEZAPÍNAJTE, odvápňuje sa iba bojler. Prístroje s nádržkou o objemu väčším než 1 liter môžu vyžadovať 500 ml špeciálneho odvápňovača durgol® swiss steamer®.

3. Vyčkajte 15 minút, než sa vodný kameň rozpustí. Reakciu môže sprevádzať šumenie a bublinky. Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý po dobu odvápňovania. Nedopusťte používanie prístroja s odvápňovacím roztokom vnútri.

4. Vypusťte kvapalinu – vyprázdnite zásobník.

5. Vypláchnite zásobník studenou vodou.


durgol® swiss steamer® nie je vhodný pre odvápnenie profesionálnych parných trúb alebo prístrojov, často s priamym pripojením na vodovodnú sústavu, kde dochádza k vývinu pary pomocou vstrekovania vody na výhrevnú špirálu, s následnou cirkuláciou pary ventilátorom. Niektoré moderné profesionálne prístroje však už majú automatický program odvápnenia, bez použitia tlaku a vysokých teplôt. Dodržujte pokyny výrobcu vášho prístroja.